Medlemmer bliver mere bevidste omkring deres rettigheder – Det glæder formanden

De sidste par år har Atorfillit Kattuffiats medlemmer blevet mere bevidste omkring deres rettigheder. Og 2018 har ikke været en undtagelse.

Medlemmer er meget gode til at kigge på deres ansættelseskontrakter med kritiske øjne, før de skriver under. Her er medlemmerne blevet bedre til at spotte at fejl i form af benyttelse af forkert overenskomst og forkert placering i overenskomster.

De fleste kan i samarbejde med deres arbejdsgivere selv finde løsninger, men der er en del med-lemmer der henvender sig til AK for at få rådgivning i hvordan de skal få rettet fejlene, og i nogle tilfælde at AK nød til at tage sagerne og få dem løst.

Medlemmerne er også meget opmærksomme på deres ansættelsesforhold, altså om de f.eks. får dagpenge, tillæg o.l. efter bogen. Det har betydet at flere opgaver til Atorfillit Kattuffiat.

– Vi har haft meget travlt. Vi har især haft travlt i august og september, samt november og december, hvor vi har haft rigtig mange mindre sager, som kan løses forholdsvis hurtigt. Og selvom vi i midten af 2018 har fået en ekstra sagsbehandler/rådgiver, så er det som om at vi har mere travlt en nogensinde, fortæller Dina Olsen, der samtidig understreger at det er et godt tegn at organisation får flere og flere opgaver.

– Det er tydeligt at vores medlemmer bliver mere og mere opmærksomme på deres ansættelsesforhold, understreger hun

AK vil fremover registrere stressramte medlemmer

I 2018 har Atorfillit Kattuffiat oplevet at mange medlemmer bliver uarbejdsdygtige i mere end 14 dage på grund af stress.

Antallet af stressramte er uvist af organisationen. Derfor har Atorfillit Kattuffiat besluttet at man fra 2019 vil registrere og kategorisere stressramte blandt medlemmerne.

Stress er en alvorlig sygdom som kan være forårsaget af flere ting. Det kan blandt andet være mængden af arbejdsopgaver, dårligt arbejdsmiljø, dårlig ledelse, privatliv eller en kombination af de nævnte, der er skyld i at medlemmer bliver stresset.

Grunden til at Atorfillit Kattuffiat vil fremover vil registrere stressramte er, at organisationen vil være bedre til at rådgive medlemmer, finde passende løsninger med arbejdsgivere m.m. Så man kan undgå at stress bliver vedvarende.

Registrering af stressramte medlemmer kan også danne et billede af, hvor, hvordan og hvorfor stress opstår. På den måde kan Atorfillit Kattuffiat blive bedre til at lave forebyggende indsats, yde bedre rådgivning samt at sikre at medlemmer kommer godt videre efter stressperiode.

Stor stigning i advokatomkostninger

2018 har været præget af personsager blandt AK’s medlemmer. Tjenstlige samtaler, usaglige disciplinerer sanktioner, såsom afskedigelser og lignende, samt fratrædelsesaftaler og principsager

Og i mange tilfælde har Atorfillit Kattuffiat besluttet at købe advokatbistand, for at sikre at medlemmer fik den bedst mulige hjælp.

I 2018 har Atorfillit Kattuffiat brugt omkring 1,5 mio. kroner på advokatbistand til medlemmer. Det er en tredobling i forhold til året før, hvor beløbet var 500.000 kroner.

– Vi kigger på hvert enkelte sager og vurderer om der er behov for advokatbistand. Nogle sager behandler vi selv, mens nogle sager bliver givet til vores advokater til behandling.

– At vi har brugt omkring en halvanden million kroner på advokatbistand til vores medlemmer, viser at der har været alvorlige sager, hvor AK har vurderet at en advokatbistand har været nødvendigt for at sikre den bedst mulige udfald i medlemssager, siger Dina Olsen.

Dina Olsen mener også at tredoblingen af advokatomkostninger på bare et år, også afspejler at der har været alt for mange usaglige disciplinerer sanktioner mod AK’s medlemmer.

– I mange tilfælde starter vi med at behandle sagerne selv, og ofte oplever vi at arbejdsgiver er fast-besluttet på beslutninger om disciplinere sanktioner, selvom vi mener at kunne argumentere og dokumenter for sagernes usagligheder. Her er vi ofte nødsaget til at få hjælp fra vores advokater.

Selvom 1,5 mio. kroner lyder meget, mener AK-formanden, at midlerne er godt givet ud, da enkelte medlemmer får meget mere tilbage i form af erstatninger, godtgørelser, fratrædelsesaftaler og bedre, og korrekte for den sags skyld, ansættelsesforhold.

– Vi yder ikke advokatbistand til højre og venstre. Som sagt vurderer vi hvert enkelte sager, og her er det vigtigt for os at være sikker på at vinde sagerne, før vi giver dem videre til vores advokater, slutter Dina Olsen.