Skip to content

Forenede Gruppeliv

Forenede Gruppeliv

Forsikringen omfatter samtlige ansatte, der ikke er omfattet af en pensionsordning eller overenskomst indeholdende gruppelivsforsikring betalt helt eller delvist af arbejdsgiver, samt ansatte, som ikke er omfattet af Finansministeriets gruppelivsaftale

Hvad er en gruppelivsforsikring?

En gruppelivsforsikring er en kollektiv forsikring uden opsparing – en såkaldt risikoforsikring – hvor forsikringssummen alene udbetales, hvis du får diagnosticeret en dækningsberettiget kritisk sygdom og/eller ved din død, så længe du er omfattet af forsikringen.
Forsikringen gælder over hele verden i alle døgnets 24 timer, dog dækker forsikringen ikke ved aktiv deltagelse i krig, oprør eller lignende.

Andre materialer

Gruppelivsforsikring 2008.

Kritiske sygdomme.

Nyhed

Nyhed fra forenede gruppeliv.

FG Nyt September 2020

 

Har du brug for rådgivning eller har brug for hjælp?

Få kontakt til os, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Log ind