Skip to content

Foreningen Kigut

Ansøgning om udbetaling af ferierejsestøtte fra Kigut Feriefond

Til ansatte, for hvem der i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og Peqatigiiffik Kigut indbetales bidrag til ferierejsefond af arbejdsgiver, ydes støtte til ferierejseafvikling tidligst efter 2 års optjening regnet fra ansættelsesdatoen.

Stk. 2. Ansøgningsfristen er  3 måneder før den planlagte feriefrirejse. :

  1. a) Ønskes ferierejsen afholdt i perioden 1. april til 30. september i pågældende kalenderår, skal ansøgningen være ferierejsefonden i hænde senest , tre måneder før den planlagte rejse.
  2. b) Ønskes ferierejsen afholdt i perioden fra 1. oktober i pågældende kalenderår til 31. marts det kommende kalenderår, skal ansøgningen ligeledes være ferierejsefonden i hænde , tre måneder før den planlagte rejse

Stk. 3. Der kan maksimalt ydes støtte til en rejsehjemmel svarende til normalprisen fra tjenestestedet til Kastrup og retur for den ansatte.

Hvis rejsehjemmel er billigere, ydes der kun støtte til det faktiske beløb. Rabatter ydet af et rejsebureau eller luftfartselskab skal om muligt udnyttes.

Stk. 4. Retten til støtte fra fonden skal være udnyttet senest 12 måneder efter optjeningsperiodens udløb.

Stk. 5. Rejsen bestilles af den ansatte i et rejsebureau eller luftfartselskab.  Den ansatte vedlægger i ansøgningen om støtte til ferierejseafvikling dokumentation for den bestilte rejse, herunder prisen herfor.

Bestyrelsen har besluttet at man udelukkende udbetaler restriktive billetter som støtte, hvor afbestillingsforsikring er inkluderet. Hvis rejsen bliver dyrere end den restriktive billets værdi, betaler den rejsende selv prisforskellen.

Ansøgninger vedlagt kopi af ansættelsesbrev og bopælsattest skal altid fremsendes ved ansøgning.

Generelle krav skal være opfyldt:

  • Man skal minimum have været ansat i 2 år efter én af de ovenstående fagforeningers overenskomster, derefter kan man ansøge hvert andet år.
  • For ugifte skal samliv af mindst 1 års varighed dokumenteres af ansøgerens respektive kommuner. Bopælsattest – historiske adresser” med folkeregistrets stempel og underskrift skal medsendes.
  • Sidste feriefrirejsebevilling fra fonden skal klart oplyses (måned – år)
  • Efter meddelelse om støtteberettigelse, rekvireres rejseplanen med oplysning om samtlige medrejsendes navne, bestemmelsessted og periode fra et af de grønlandske rejsebureauer: Grønlands Rejsebureau, VR Travel (Tidligere Vejle Rejser), Tupilak Travel, Ulu Travel og Inuk Travel.
  • Ansøger eller den valgte rejsebureau sender rejseplanen til PKF@ak.gl  , hvorefter rejsebureauet får tilsendt en rejserekvisition.
  • Afbestillingsforsikringen skal også med i bestillingen.

Bemærk: Den tidligere ordning, hvor billetter kunne købes på egen hånd fra eksempelvis flyselskaberne, udgår. Baggrunden for dette er at der kan fremkomme misbrug af midlerne. Fremadrettet er det derfor udelukkende køb gennem de ovennævnte rejsebureauer der accepteres.

Trykker du på knappen, vil du finde formularen for PKF feriefrirejsestøtte

Har du brug for rådgivning eller har brug for hjælp?

Få kontakt til os, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Log ind