Arbejdsmiljørådet

Atorfillit Kattuffiat er medlem i Arbejdsmiljørådet under Grønlands Selvstyre. Rådet har fået udarbejdet 2 pjecer, som lige er blevet færdiggjort og disse handler om psykisk arbejdsmiljø og hedder: ”STOP – Krænkende handlinger af seksuel karakter” samt ”Godt psykisk arbejdsmiljø”. Vi håber fra AK, at medlemmerne vil bruge disse pjecer og at disse vil være til nytte for dem. Atorfillit Kattuffiat går meget op i at sine medlemmers arbejdsmiljø og synes det er vigtigt at medlemmerne arbejder under gode forhold på arbejdspladserne.  Derfor har AK lavet undersøgelser vedrørende stress og seksuel chikane – hvor meget der er af disse blandt sine medlemmer. Undersøgelserne har vist, at tallene indikerer at der er del af medlemmerne, som har problemer der vedrører disse problemstillinger. Ud fra disse undersøgelser, vil AK i den kommende tid kontakte arbejdsgiverne med henblik på at få etableret et samarbejde for at komme disse problemer til livs i form af dialog og samarbejde. Senere vil man fra AK møde disse arbejdsgivere for at drøfte, hvordan vi kan gribe det an. Disse pjecer er lagt elektronisk her på side. De fysiske pjecer bliver sendt til arbejdspladserne senere.

Anbefalede Nyheder