Høj stress niveau blandt AK’s medlemmer

Hver 5. medlem i Atorfillit Kattuffiat, AK, har stress symptomer. Det viser resultatet af en stress undersøgelse, fagforeningen Atorfillit Kattuffiat har foretaget indenfor de seneste måneder blandt fagforeningens medlemmer.

660 medlemmer har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, som AK fil lavet i slutningen af 2019. Besvarelserne i undersøgelsen er repræsentative for alle AK´ere.

Helt konkret viser undersøgelsen, at ca. 22 % – altså hvert 5. medlem af AK, har eller har haft symptomer på middelsvær til svær stress. Søvnproblemer, social tilbagetrukkenhed og føle sig ude af balance er de hyppigst forekommende stress symptomer blandt AK´s medlemmer.

– Det skal vi have gjort noget ved og jeg håber meget, at arbejdsgiverne vil påtage sig deres del af ansvaret for at sikre et godt arbejdsmiljø og nedsætte stress på arbejdspladsen, siger AK-formand Dina Olsen.

AK har sat arbejdsmiljø som overskrift på deres landsmøde i år og vil have mere fokus på stress og det psykiske arbejdsmiljø. Jo bedre, at kolleger og ledere arbejder sammen og jo mere anerkendelse, som man får for sit arbejde, desto bedre leverer og trives man, viser flere stressundersøgelser.

– Vi ved i dag, at stress kan være sundhedsskadeligt og nedsætter trivslen og arbejdsevnen. Både medarbejdere og ledere vil få udbytte af stressforebyggende indsatser på arbejdspladsen, siger Dina Olsen.

Undersøgelsen viser, at kun lidt over en tredjedel, 36 %, erfaret, at deres arbejdsplads tilbød en indsats ift. stresshåndtering, viser stressundersøgelsen.

– Undersøgelsen afdækker ikke årsagerne til stressbelastningen blandt vores medlemmer, men den viser, at kun lidt over en tredjedel får hjælp fra arbejdspladsen til at tackle stress på arbejdspladsen og det er ikke godt nok, siger Dina Olsen.

Der foreligger ikke en national undersøgelse af forekomsten af stress blandt befolkningen i Grønland, så det er derfor ikke muligt at sammenligne tallene fra undersøgelsen med en national undersøgelse for at afdække om forekomsten af stress blandt AK´s medlemmer ligger højere eller lavere end gennemsnittet nationalt. Men det er alarmerende mange medlemmer, som har eller har haft en høj grad af stress belastning.

– AK har derfor valgt at fokusere mere på arbejdsmiljø i de kommende år. Vi har planer om at kontakte arbejdsgiverne, samt politikkerne. Vi skal også se om vi kan samarbejde med andre fagorganisationer. Fordi stress er et problem som skal løses i fællesskab. Vi mener også, at stress er så alvorligt at der bør være mere fokus på emnet fra politikkernes side, siger Dina Olsen.

Atorfillit Kattuffiat har omkring 1200 medlemmer, der er ansat i kommuner, Selvstyret samt offentlig og privat ejede virksomheder.

Anbefalede Nyheder